Fredag 22. oktober - Søndag 24. oktober, 17.00

Peffkurs 1

Peff 1 er første del av patruljeførertreningen.

Peffkurs 1 handler om møteplanlegging, og hvordan være peff i patrulje. I løpet av kurset får speiderne en innføring i patruljebygging, med særpreg og symbolikk, møteplanlegging og terminlister, samt å holde av planlagte patruljemøter. Alle speiderne får prøvd seg som peff for sin midlertidige patrulje i løpet av helgen, med evaluering ved hvert peffbytte.

Kurset består av tre moduler:
Patruljen, Møteplanlegging og Gjennomføring.

Man kan lese mer om patruljeførerkursene på nettsidene til speideren, se lenke nederst.
Påmelding gjøres i link i bunn av siden.

Peffkurs 1 har en nedre aldersgrense på 13 år ila kalenderåret, og en øvre grense på 15 år ila kalenderåret. Dette for at alle deltakerne skal få mest mulig ut av kurset. Kurset passer for alle som er peff eller ass og ikke har deltatt på kurs tidligere eller for dem som snart skal bli ass eller kanskje peff.

Vi regner med at det blir uteovernatting i lavvo på Kvamsøy. Deltakerne trenger ikke ha med egne telt, men må ha utstyr til å overnatte ute. (sovepose og liggeunderlag)

Mer info om kurset og pakkeliste kommer til de påmeldte etter påmeldingfristen.
Videre informasjon blir sendt til de aktuelle troppslederne etter påmeldingsfristen. Antall deltakere er avhengig av antall assistenter. Alle grupper som stiller med en leder fortrinnsvis fra troppen eller roverlaget får med sine påmeldte. Maks antall pr gruppe er likevel 6 stk. I tillegg har vi også plasser til andre.
Deltakeravgift betales til kretsens konto 9521.05.44993, og merkes med "speiderens navn"+peff1. (kr 750)

Vi satser på felles buss til Kvamsøy for dem som kommer fra Bergen. Info vil komme når det nærmer seg.

Ledere melder seg ved å sende mail i lenken under.

Annonse
Bergen kommune