Fredag 11. november - Søndag 13. november

Speidertinget 2022

Nasjonalt arrangement

Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste myndighet, og ordinære møter i Speidertinget arrangeres annethvert år, som regel første helgen i november i partallsår.

Annonse
Studieforbundet natur og miljø