Lørdag 11. mars, 12.00 - 17.00

Kretsens årsmøte

Kretsens årsmøte eller kretsting er kretsens øverste organ. Valgte delegater fra gruppene deltar. Minst 1/3 av gruppens delegater skal være under 26 år.

På kretsens årsmøte godkjennes regnskap og årsmelding fra sist år. Valg og planer, strategiske planer og andre aktuelle saker tas opp til diskusjon og vedtak.

Innkalling og mer info kommer.

Forslag som skal tas opp til avstemming på kretsting må sendes inn minst 6 uker før årsmøtet i henhold til kretsens retningslinjer.

  • Kretsstyret, 55 31 74 58
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Fana Sparebank