Fredag 18. januar - Søndag 20. januar

NSF - Nasjonal ledertrenersamling 2019

Er du opptatt av å hjelpe lederne og patruljeførerne våre til å gjøre en enda bedre jobb? Ledertrenerpatruljen KILDEN i Aust-Agder og Sørlandet krets ønsker velkommen til nasjonal ledertrenersamling 2019.

Den årlige ledertrenersamlingen er åpen for alle som driver med ledertrening i Norges speiderforbund, både godkjente ledertrenere og "trainee"-ledertrenere.

Annonse
Fritid-sport AS