Fredag 22. mars - Søndag 24. mars

NSF - Ledertrenerkurset, del 1

Vil du bidra til å utdanne speiderledere i Norges speiderforbund? Ledertrenerkurset gir deg muligheten til dette. Etter fullført kurs vil du kjenne deg enda tryggere på egne evner til å veilede og undervise andre.

Ledertrenerkurset går over to kurshelger i løpet av ca. et halvt år, og i tillegg er det en praksisperiode mellom disse. Den andre kurshelgen er 22.-24. november.

For å kunne delta på Ledertrenerkurset må du være godkjent leder og ha fullført grunntreningen. Det er en fordel, men absolutt ikke noe krav, at du har gjennomført Trekløver-Gilwell.

Kursopplegget veksler mellom teori og praksis. I løpet av kurset vil du som deltaker få prøve deg på veiledning av ulikt slag, og med økende progresjon. Kurset gjennomføres over to langhelger med en mellomliggende praksisperiode. I kurshelgene vil vi være både ute og inne, med overnatting i lavvo. I praksisperioden skal du være en del av kursstaben for et kurs i egen krets eller region, og slik få prøve ny kunnskap og ferdigheter i praksis.

Annonse
Fritid-sport2