Fredag 8. mars, 18.00 - Søndag 10. mars, 18.00

Peffkurs 2: Sikkerhet på tur

Peffkurset nærmer seg, og påmeldingen er klar.

Påmelding til peffkurs gjøres enten av troppsleder, eller av speiderne som skal delta etter beskjed fra troppsleder. Dette er ikke en speidertur for hele kretsen, dette er et lederkurs for de som er, eller skal bli peff/ass.
I påmeldingen skal det også besvares en forhåndsoppgave, dette for at vi kan skreddersy kurset vårt til de erfaringer speiderne har fra før, og vet hva de ønsker fra kurset.
Følgende er forhåndsspørsmål:
- Har du vært peff/ass på tur med din patrulje før?
- Hvilke forventninger har du til peffkurset?
- Hva ville du som patruljefører gjort før en patruljetur?

Peffkurs 2 har en nedre aldersgrense på 13 år ila kalenderåret, og en øvre grense på 16 år ila kalenderåret. Dette for at alle deltakerne skal få mest mulig ut av kurset.

Det anbefales at peffer først har gjennomført peffkurs 1: peff i patrulje, for å få best mulig utbytte av kurset. Peffkurs 1 arrangeres i kretsen hver høst.
Grunnet lokaler, må vi sette en øvre grense på 20 deltakere på vårens kurs. Vi kommer til å prioritere mangfold av grupper, og ber derfor at hver gruppe ikke melder på flere enn 3 speidere hver. Det blir sendt ut en bekreftelse av påmeldinger til troppslederne når påmeldingen er stengt. Grupper med for mange påmeldte får en mail med prioritering dersom det er behov.

Peffkurs 2 handler om sikkerhet på tur, og hvordan peffer/asser kan planlegge en patruljehaik for egen patrulje. Alle speiderne får prøvd seg som peff for sin midlertidige patrulje i løpet av helgen, med evaluering ved hvert peffbytte.

Kurset består av fire mnoduler: Planlegging, Forberedelse, Gjennomføring og Sikkerhet.

Vi håper å se mange engasjerte speidere på kurs!
Speiderhilsen,
Kursstaben :)

Annonse
Hordaland fylkeskommune