Tirsdag 20. oktober, 19.00 - 21.00

Sommerleir 2021 på Kvamsøy

Kretsstyret ønsker alle gruppeledere og enhetsledere med i en idémyldring om somm erleir på Kvamsøy i 2021 som erstatning for Agenda 21. Vi vet ikke hvor mange som får delta på et og samme arrangementet sommeren 20201. Men vi vet at det er lite sannsynlig at vi kan være mer enn ca 200... Det betyr at vi ikke kan organisre kretsleir over en uke, men må legge opp til leir over flere uker.

Vi ønsker oss innspill på hvordan dette kan gjøres og gjerne innspill på hvem som kan være med å tilrettelegge for leir. En tanke er å ha "leirvertskap" som tilrettelegger for gruppene, og kanskje kan ha en "tropp" med speidere fra forskjellige grupper, slik at alle kan få et tilbud om sommerleir uavhengig av om lederne kan reise.,

Målet må være at alle speidere i Hordaland krins får et tilbud om sommerleir på Kvamsøy i 2021!

Annonse
Fana Sparebank