Lørdag 19. juni - Lørdag 26. juni

Agenda 2021- Kvamsøy - del 1

Kretsstyret ønsker å legge tilrette for at gruppene i kretsen kan delta på lokal landsleir med program fra Agenda 2021.

Grupper kan booke seg inn der det er ledig kapasitet. Vi håper det lar seg gjøre å arrangere leir for 150 deltakere pr uke, eventuelt fordelt på 3 kohorter på Kvamsøy.

Mer info kommer på årsmøtet og i nyhetsbrev.

Annonse
Fana Sparebank