Mandag 12. juli - Fredag 23. juli

Friluftsleiren 2021

Årets friluftsleir blir midt på sommeren. Vi satser på å få midler som gjør at alle eller flest mulig av deltakerne får gratis leir.

Følg med på friluftsleirens egne nettsider for påmelding og mer detaljer!

Annonse
Bergen kommune