Fredag 23. april - Søndag 25. april

NSF - Ledertrenerkurset

Vil du bidra til å utdanne speiderledere i Norges speiderforbund? Ledertrenerkurset gir deg muligheten til dette. Etter fullført kurs vil du kjenne deg enda tryggere på egne evner til å veilede og undervise andre.

Hordaland krins er alltid på jakt etter nye ledertrenere. Dersom du kan være in teressert i å bli ledertrener, ta kontakt med Endre på kontoret eller Hogne som er ledertreneransvarlig.

Kretsen dekker kostnadene ved kurset dersom en forplikter seg til å være med i kretsens kursstaber fremover.

Annonse
Bergen kommune