Lørdag 30. oktober, 10.00 - 17.00

Bymanøver

Den tradisjonelle Bymanøveren blir forhåpentligvis igjen fysisk i betydningen med poster i Bergen sentrum.

Sett av datoen - her treffer du andre speidere - og vi setter speiderfarger på bybildet denne dagen!

Mer info kommer her og ikke minst på Bjørgvin sine sider etterhvert. Følg lenken under!

Annonse
Bergen kommune