Vil du vite mer om speiding?

Speidersenteret i Bergen

og Fritid- Sport AS

Speidersenteret i Bergen ligger midt i Marken. Her finner du administrasjonen for kretsen, kretsens møtelokaler og butikken Fritid-sport AS.

Åpningstider
Mandag kl 10:00 - 15:00
Tirsdag kl 10:00 - 15.00
Onsdag ofte åpent kl 10:00 - 15:00
Torsdag kl 10:00 - 19:00
Fredag ofte åpent kl 10:00 - 15:00

Onsdag og fredag er vi ofte på kontoret, men vi forsøker å legge eksterne møter og oppgaver til disse dagene, så vi kan være fraværende hele eller deler av disse dagene. Ta evt kontakt for å høre om vi er her.

Mandag til onsdag har vi også ofte møter på kvelden, og har åpent frem til 18 i praksis. Ta kontakt for å sjekke om vi er her.


Besøksadresse: Tverrgaten 2, 5017 Bergen

Telefon: 55 31 74 58

Postadresse: Hordaland krins av NSF, P.B. 723, Sentrum, 5807 Bergen

Org. nr: 971 516 097
Bankkonto: 9521 05 44993


Daglig leder

Endre Helland
Tlf: 916 79 505

Kontor og økonomi

Sigrid Terese Torgersen
Tlf: 55 31 74 58

Mandag 10.00 -13.30
Torsdag 15.00 -19.00

Kretsens tillitsapparat

Er du interessert i tillitsverv i kretsen?

Her kan du melde interesse for å være med i speider-, rover- eller lederombud i kretsen, eller være kursholder på kretsens arrangement.

Speidernes beredskapsgruppe Vest

Erling Nordås, Leder
Tlf: 410 82 859
E-post: rbg.bergen@gmail.com / sbg.vest@speiding.no

Øyvokterne

Bendik Olsen Løvaas, Leder
Tlf: 986 73 107
E-post: post@oyvokter.no

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Fritid-sport2