Vil du vite mer om speiding?

Speidersenteret i Bergen

Speidersenteret i Bergen ligger midt i Marken, vegg i vegg med Bergen og Hordaland turlag. Her finner du administrasjonen for kretsen, kretsens møtelokaler og butikken Fritid-sport AS.


Åpningstider
Mandag kl 10:00 - 14:00
Tirsdag kl 10:00 - 15.00
Onsdag ofte åpent kl 10:00 - 15:00
Torsdag kl 10:00 - 19:00
Fredag ofte åpent kl 10:00 - 15:00


Besøksadresse: Tverrgaten 2, 5017 Bergen

Telefon: 55 31 74 58

Postadresse: Hordaland krins av NSF, P.B. 723, Sentrum, 5807 Bergen

Org. nr: 971 516 097
Bankkonto: 9521 05 44993


Daglig leder

Endre Helland
Tlf: 916 79 505

Vekstkoordinator

Vakant stilling

Kontor og økonomi

Sigrid Terese Torgersen
Tlf: 55 31 74 58

Mandag 10.00 -13.30
Torsdag 15.00 -19.00

Kretsens tillitsapparat

Speidernes beredskapsgruppe Vest

Erling Nordås, Leder
Tlf: 410 82 859
E-post: rbg.bergen@gmail.com / sbg.vest@speiding.no

Øyvokterne

Gunnar H. Skjæveland, Leder
Tlf: 911 74 821
E-post: post@oyvokter.no

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Fritid-sport2