Torsdag 2. desember, 17.30 - 21.00

Kretsting

Det kalles inn til kretsting 2. desember 2021 kl 17.30 -21.00

Innkalling ligger i lenke under . Den er også sendt alle grupper torsdag 18. november 20121 pr e-post.

Saksliste
1. Åpning
2. Konstituering
3. Orienteringer
4. Temaer på påvirkningstorg
Kretsens terminliste for 2022
Strategisk plan fra 2022
Sommerleir 2022
Vekst
Valg 2022
Eventuelt
5. Vedtakssaker
Kretsens terminliste for 2022
Budsjett 2022
6. AvslutningKretsting er kretsens øverste organ og arrangeres en til to ganger i året.

Gruppen velger sine representanter på gruppeting. Antall delegater avhenger av antall medlemmer siste år. Oversikt over hvor mange delegater den enkelte gruppe kan sende finnes i egen lenke under. 1/3 av delegatene skal være under 26 år.

Innkalling til kretsting legges på kretsens nettsider 14 dager før møtet. Dersom gruppene har saker de vil ta opp, må dette sendes til kretsstyret senest 6 uker før kretsting.

Typiske saker på kretsting på høsten er arbeidsplan, terminliste og budsjett for kommende år.

Annonse
Studieforbundet natur og miljø