Lørdag 29. oktober, 10.00 - 16.00

Bymanøver

Fremmøte: Registrering ved Johanneskirken kl 10:00-10:45. Leder eller voksent følge
registrerer patruljer i småspeiderløypen. Manøveren starter med gudstjeneste i
Johanneskirken kl 11:00.

Avslutning: Småspeiderløypen stenges ikke før alle deltakende patruljer har vært
gjennom løypen, ca. klokken 15.00. Siste fremmøte på post for speiderløypen er klokken
15.30. Løypen stenges klokken 16.00. Mål er ved Speidersenteret i Marken (Tverrgaten 2).
Resultater kunngjøres på nettet så raskt som mulig etter arrangementet. Premier og diplomer
vil bli ettersendt.

Påmelding: Gruppevis påmelding av patruljer til småspeider- og speiderløypen innen
søndag 16. oktober via påmeldingsskjemaet i lenken under.

Minimum patruljestørrelse på manøveren er tre personer og det er maksimalt tillatt med åtte
speidere i en patrulje. Patruljer med færre deltagere kan slås sammen slik at alle fremmøtte
småspeidere og speidere får delta på manøveren. Det oppfordres til å ikke lage for store
patruljer. Patruljer i småspeiderløypen kan ha en person over 16 år som ansvarlig ledsager.
Ledsageren skal ikke hjelpe til ved løsning av oppgavene. Patruljer i speiderløypen skal som
hovedregel ikke ha voksen ledsager. I småspeiderløypen kan deltakerne være mellom 1. og
5. klassetrinn, i speiderløypen mellom 4. klassetrinn og 1. klasse på videregående skole, dog
ikke lenger enn til og med fylte 16 år.

Betaling: Deltageravgiften er 200,- pr påmeldte patrulje i begge løyper, dersom man
melder seg på og betaler innen 16. oktober. Alle påmeldinger er bindende. Ved påmelding
godkjenner du Bjørgvin krets av Norges KFUK – KFUM speiderens retningslinjer om
påmelding ved Bjørgvin krets arrangementer. (Se egen lenke under) Ønsker man å melde av patruljen(e) må dette skje skriftlig før 16. oktober. Etter 16. oktober refunderes ikke deltakeravgiften.

Deltageravgiften betales ved påmelding og senest 16. oktober til
kontonummer 9615.10.77002. Betaling merkes med Bymanøver 2022, gruppe og antall
patruljer.

Annonse
Vannkanten bingo