Fredag 17. mars - Søndag 19. mars

Peff 2

PEff 2 handler om planlegging og gjennomføring av tur med patruljen.

Grupper som ønsker å ha patruljeførere med på kurset må være innstilt på å stille med en leder fra troppsledelse som veileder på kurset. Denne deltar i planlegging og gjennomføring av kurset.

Mer info kommer minst en måned før arrangementet.

  • 750
Annonse
Bergen kommune