Lørdag 28. januar

Frist for innsending av saker til årsmøtet

Kretsens årsmøte kan behandle innkomne saker på sitt årsmøte. Grupper og kretstingets valgte delegater kan sende inn forslag til saker de vil ha behandlet på kretsens årsmøte.

I henhold til kretsens retningslinjer skal slike saker sendes inn senest 6 uker før årsmøtet. Dette for at kretsstyret skal ha tid til å behandle saken og komme med sin innstilling.

Saker sendes til kretsen på kretsens mailadresse. Se under.

Annonse
Vestland fylkeskommune