Torsdag 26. januar, 18.00 - 21.00

Ledersamling- Tema: Gruppeøkonomi

Tema på denne samlingen er mest aktuelt for gruppeledere og gruppestyret.
Gruppeøkonomi
Alle er velkommen. Enkel bevertning og kaffe/ te

Annonse
Studieforbundet natur og miljø