Onsdag 12. juni, 18.00 - 20.00

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i kretsen for å velge ny kretsleder. Dette fordi det ikke lykkes valgkomitéen å finne en kandidat til det ordinære årsmøtet 9. mars, og det derfor ikke ble valgt en kretsleder. Innkalling til årsmøtet ble sendt på mail 29. mai til alle som er registrert med en lederrolle i min speiding. Den ligger også på denne siden.

Lenke til Google Meet ligger under, se "Lenke til møtet".

Valgkomitéen har levert sin innstilling til valg(ene) som skal gjøres på møtet. Det er fremdeles mulig å stille som kandidat til valg(ene), og man kan stille som benkeforslag under møtet. Det er å foretrekke om eventuelle nye kandidater varsler sitt kandidatur på forhånd til daglig leder på endre.helland@speiding.no, slik at tekniske dokumenter kan klargjøres.

Hvor mange representanter gruppene kan stille med står i listen under.

Annonse
Studieforbundet natur og miljø