Lørdag 3. juli - Lørdag 10. juli

[NSF] Landsleir Agenda 2021(Askim, Østfold)- AVLYST pga Koronapandemi

Landsleir er vår største arrangment. 10 000 speidere vil sommeren 2021 bygge sitt eget samfunn i på jordene ved Korsgård i Askim.
Norges speiderforbund arrangerer landsleir hvert fjerde år. Hovedmålgruppen er speidere i alderen 10-25 år. I løpet av én uke bygger speidergruppene opp og bor på hver sin leirplass innenfor landsleirområdet, og speiderne opplever masse aktiviteter, store show og overnattingstur utenfor leirområdet uten voksne. Det blir også utforsking av lokalområdet, for eksempel bytur, tur til badeland, museumstur m.m. Landsleiren skal støtte opp om Norges speiderforbunds formål og bidra til å nå våre langtidsmål og vår visjon.

Les siste nytt om landsleir på nettsidene til nsf og leiren, link i bunnen av siden.

Annonse
Fana Sparebank