Onsdag 24. mars, 18.00

Kretsens årsmøte

Det blir digitalt årsmøte denne gangen også. Sakspapirer og innkalling kommer etterhvert.

Annonse
Studieforbundet natur og miljø