Fredag 21. oktober - Søndag 23. oktober

Speider- og roverforum 2022

Nasjonalt arrangement

Speider- og Roverforum arrangeres annethvert år, ca. 3-4 uker før Speidertinget. Speiderforum og Roverforum har hvert sitt møte og egen saksliste, men har ofte mye av det øvrige programmet felles, som måltider, leirbål, aktiviteter, noen diskusjoner mm. Prosjektgruppene for begge fora samarbeider i planleggingen, med støtte fra Speiderstyret og forbundskontoret. Komite speiding kan også bidra etter forespørsel, og deltar som regel på Speider- og Roverforum og støtter gjennomføringen av møtene.

Annonse
Fana Sparebank