Kretskonkurransen 2024

Skjema for reise- og utleggsdekning i kretsen

Dersom du har hatt utlegg på vegne av kretsen skal nedenforstående skjema benyttes for refusjon. Husk å avklare med daglig leder eller ansvarlig for arrangementet du har utlegg til før du handler.
Kretsen har fakturaavtaler i flere butikker som kan brukes, slik at du slipper å ha utleggene selv. Ta kontakt med daglig leder for nødvendig info. Kjøring med privat bil godtgjøres med kr 2,- pr kilometer, og kr 1,- pr kilometer med henger. Ingen tillegg for passasjer. Kjøring med egen bil skal godkjennes på forhånd.

Kvitteringer scannes eller tas bilde av og sendes sammen med skjemaet til daglig leder på e-post. Krav om refusjon må sendes rett etter arrangementet er ferdig og senest etter 3 uker.

Politiattest

Alle over 15 år med ansvar for mindreårige skal levere politiattest. Alle som har ansvar på mer enn tre dager/ tre møter i halvåret som ledere, assistenter eller støttefunksjoner skal levere politiattest til gruppeleder. Gruppeleder signerer da bekreftelse for formål med politiattest.

Attester som vises frem kan ikke være eldre enn 12 måneder.

Gruppeledere som trenger politiattest trenger signatur fra kretsen for formål med attest. Alle nye gruppeledere skal vise attest til kretsleder.

Kretsens retningslinjer

Her finner du samlet alle kretsens oppdaterte retningslinjer. Disse er et supplement til Norges speiderforbunds lover og retningslinjer, og gjelder arbeidet i vår krets. Kretsstyret oppdaterer retningslinjene etter ønske og behov, og oppdaterte versjoner legges fortløpende ut her.

Ledertrening

Som leder i Norges speiderforbund tilbys du kursing som gjør deg kjent med speidingens organisering, idealer og metodikk. Kursene har varierende lengde fra noen timer til en hel helg, og settes ofte opp slik at en får flere kurs over en helg.

I Hordaland krins har vi laget våre egne kurs for trening av peffer og ledere. Disse er basert på NSFs kurs, med noe utdyping. Kursene spenner fra innføringskurs for deg som er ny som speiderleder i voksen alder, til ettårige kurs for unge ledere. Lenken under beskriver kursene KLUS - VERDANDE - SKULD - ELFUL.

PEFF-materiell

Gruppestøtte, tips og triks

Her vil du finne materiell for nyoppstartede grupper, tips til møteaktivitet om dere står litt fast, etc.

Speiderprogram

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål. Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding.

Tips og ideer til godt innhold på speidermøtene finner du på Speiderbasen til Norges speiderforbund. Her kan du søke deg frem til program og innhold innen mange tema og varigheter enten en skal ha et møte eller en tur. Sjekk ut lenken under.

Protokoller fra årsmøter

Her ligger protokoller fra kretsens årsmøter

Årsmelding

Her finner du de siste årsmeldingene for Hordaland krins

Faste arrangementer i kretsen

* VM i speiding - 1. eller 2. helg i mai, eller siste helg i april.
* Bymanøver - 3. eller 4. lørdag i oktober avhengig av hvordan JOTA/JOTI legges.
* SpeiderLAN - Hver høst

Kurs
* Peff 1 - Hver høst
* Peff 2 - Hver vår
* Trinn 1 - Hver høst
* Trinn 2 - Hver vinter
* Trinn 3 - Hver vår
* Lederstart - 2 ganger i halvåret og på forespørsel
* KLUS - På forespørsel

Grasrotandelen

Annonse
Fritid-sport AS