Åpningstider hos Fritid-sport

Mandag 10- 15
Tirsdag 10 - 15
Torsdag 10- 19
Lørdag 10- 15

Onsdag og fredag er vi ofte på kontoret, men vi forsøker å legge eksterne møter og oppgaver til disse dagene, så vi kan være fraværende hele eller deler av disse dagene. Ta evt kontakt for å høre om vi er her.

Mandag til onsdag har vi også ofte møter på kvelden, og har åpent frem til 18 i praksis. Ta kontakt for å sjekke om vi er her.

Her finner du oss

Kriterier Kretsbannerkonkurransen 2019Her kommer oppdatering om ikke lenge!


Skjema for reise- og utleggsdekning i kretsen

Dersom du har hatt utlegg på vegne av kretsen skal nedenforstående skjema benyttes for refusjon. Husk å avklare med daglig leder eller ansvarlig for arrangementet du har utlegg til før du handler.
Kretsen har fakturaavtaler i flere butikker som kan brukes, slik at du slipper å ha utleggene selv. Ta kontakt med daglig leder for nødvendig info. Kjøring med privat bil godtgjøres med kr 2,- pr kilometer, og skal godkjennes på forhånd.

Politiattest

Gruppeledere som trenger politiattest finner nødvendig dokument fra kretsleder i filen under.

Kretsens retningslinjer

Her finner du samlet alle kretsens oppdaterte retningslinjer. Disse er et suplement til Norges speiderforbunds lover og retningslinjer, og gjelder arbeid i vår krets. Kretsstyret vil i styreperioden 2018-2020 ha en gjennomgang av retningslinjene og nye vil legges ut etterhvert som de er justert etter dagens forhold. Retningslinjer som ikke enda er oppdatert er å finne på de gamle nettsidene under filer.

Ledertrening

Som leder i Norges speiderforbund tilbys du kursing som gjør deg kjent med speidingens organisering, idealer og metodikk. Kursene har varierende lengde fra noen timer til en hel helg, og settes ofte opp slik at en får flere kurs over en helg.

I Hordaland har vi laget våre egne kurs for trening av peffer og ledere. Disse er basert på NSFs kurs med noe utdyping. Kursene spenner fra innføringskurs for deg som er ny som speiderleder i voksen alder, til ettårige kurs for unge ledere. Lenken under beskriver kursene KLUS - VERDANDE - SKULD - ELFUL.

Speiderprogram

Norges speiderforbunds speiderprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål. Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket. Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding.

Tips og ideer til godt innhold på speidermøtene finner du på Speiderbasen til Norges speiderforbund. Her kan du søke deg frem til program og innhold innen mange tema og varigheter enten en skal ha et møte eller en tur. Sjekk ut lenken under.

Vår historie

Protokoller fra årsmøter

Her ligger protokoller fra kretsens årsmøter

Faste arrangementer i kretsen

* VM i speiding - 1. eller 2. helg i mai.
* Bymanøver - 3. eller 4. lørdag i oktober avhengig av hvordan JOTA/JOTI legges.

Kurs
* Peff 1 - Hver høst
* Peff 2 - Hver vår
* Trinn 1 - Første helg i november
* Trinn 2 - 2. helg i februar
* Trinn 3 - Samme helg som NM i speiding
* Lederstart - 2 ganger i halvåret
* NGF (Norsk grunnkurs førstehjelp) - 1 gang i halvåret
* KLUS - 1 gang i halvåret

Gamle nettsider

Savner du noe informasjon fra de gamle nettsidene finner du dem på lenken under.

Aldri t/ rådløs

Hordaland krins har til nyttår 2015/2016 publisert et eget tipshefte med gode ideer til speidermøter og turer. Innhold er laget av Louise Pettersen, delvis samlet inn fra grupper i kretsen. Heftet kan kjøpes på Speidersenteret til en subsidiert pris kr. 100,00

Grasrotandelen

Annonse
Bergen kommune