Onsdag 22. februar

TENKEDAGEN

22. februar er fødselsdagen til Robert og Olave BAden Powell. Tradisjonelt er dette også jentenes årlige markering og løftefornyelse. Jentene samlet også inn penger til Tenkedagsfondet denne dagen.

Kretsen har ingen arrangementer denne dagen, men oppfordrer alle speidere og speidergrupper til å markere dagen.

Les tenkedagshilsen fra landssjefen og speidersjefen her:

Tenke på en venn

“Jeg tenker litt på deg og du tenker litt på meg
Og så samles vi i tankene og rusler samme vei
Det sies alt for sjelden, så jeg sier det igjen
Det hjelper litt å tenke på en venn.”

Slik går et av versene i den fine sangen “Tenke på en venn”.

Det er nesten 100 år siden tenkedagen, eller verdenstenkedagen, som den egentlig heter, ble feiret for første gang. Det var i 1926, på en internasjonal speiderkonferanse i USA. Der ble deltakerne enige om at det burde finnes én spesiell dag i året der speidere tenker på hverandre og setter pris på det fellesskapet vi har. Siden både Robert og Olave Baden-Powell, altså de som startet speiderbevegelsen, hadde bursdag 22. februar, ble denne datoen valgt som tenkedagen.

Tenkedagen feires av speidere over hele verden. Det at vi er så mange – 60 millioner speidere i over 200 land – gir oss gode muligheter til å gjøre en forskjell. Når mange går inn for en endring samtidig, kan vi få det til!

Hvert år har tenkedagen et bestemt tema. I år er det "Vår verden, vår fremtid", med søkelys på fred og miljø. Det finnes vel ikke noe som er mer aktuelt enn det.

Du har nok hørt mange ganger allerede at verden må sikre en bærekraftig utvikling. Det betyr blant annet å sørge for at alle mennesker har et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Men hva vil dét si? FNs bærekraftsmål handler nettopp om dette. De 17 målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er en kjempeoppgave, og alle som har mulighet til det, må bidra. Det er verdens største dugnad!

Hvordan kan vi bruke tenkedagen til det beste for den globale dugnaden? I nyhetene tar jordskjelv og krig stor plass nå. Som speidere har vi i mer enn hundre år arbeidet for fred og forståelse mellom mennesker, og det er grunnleggende for oss å hjelpe andre. Vi er også særlig opptatt av at barns rettigheter må ivaretas. Sammen er vi sterke og kan hjelpe dem som er svakere enn oss.

Speiderloven oppfordrer oss til å gjøre noe aktivt, den er en god rettesnor for tenkedagen 22. februar og alle andre dager. Gode handlinger starter med en tanke, men det er hva vi gjør som virkelig betyr noe!

God tenkedag 2023 – bruk den godt!

Speiderhilsen

landssjef KFUK-KFUM speiderne
Thor Andreas Moe Slinning

speidersjef Norges speiderforbund
Peer-Johan Ødegaard

Annonse
Grasrotandelen