Lørdag 29. juni - Lørdag 6. juli

Kretsleir 2019

Hordaland, Ryvarden og Sogn og Fjordane kretser inviterer alle speidere til en fantastisk reise ”Att og fram” i tid neste kretsleir! Leiren skal være i Øvre Eidfjord i Eidfjord Kommune,
med Hardangervidda ruvende over oss.

Påmelding:
Endelig påmelding åpner 1. februar og stenger 17. mars.

Pris:
Speidere, rovere, ledere 2000,-
Hustandsmoderasjon* 1000,- (50% f.o.m. hustandsmedlem nr. 3)
Foreldre og lederbarn 1200,-
Småspeidere og ledere 700,-
Småspeiderforeldre og lederbarn 400,-
Maur 1200,-
Stab 500,-

* Husstandsmoderasjon gjelder kun deltakere som betaler full
deltakerkontingent. Personer som reiser som lederbarn, stab,
maur eller deltar på småspeiderleir teller ikke med, da disse
kontingentsatsene allerede er redusert.

Spørsmål?
Har du spørsmål angående kretsleir sender du en e-post til info@kretsleir.no.

Annonse
Hordaland fylkeskommune