Mandag 2. november, 18.00 - 21.00

LEDERKURS - Trinn 1 - modul 1

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kompetanse, kunnskap og ferdigheter for
å kunne planlegge og gjennomføre gode speidermøter- og turer for speidere.
For hver av kursets fire moduler er det beskrevet flere konkrete mål. De oppsummerer mer
detaljert hva deltakerne skal lære gjennom kurset.

Kurset arrangeres over 4 kvelder. Første kveld blir ute.

Mandag 2. november - Fløyen - Skomakerdiket
Torsdag 5. november - Fløyen - Skomakerdiket - eller på zoom (digitalt)
Mandag 16. november - Fløyen - Skomakerdiket - eller på zoom (digitalt)
Torsdag 19. november - Fløyen - Skomakerdiket

Det blir enten ute eller på zoom. Vi får ikke til en kombinasjon.

Pga av Korona-pandemien oppfordres alle til å ta med seg antibac og holde minst 1 meters avstand på kurset. Dersom en blir syk eller har symptomer som kan relateres til pandemien MÅ en holde seg hjemme. Husk å melde av i så fall.

Påmeldingsinformasjon kan også eventuelt bli benyttet i forbindelse med smittevernsporing.

Kursavgiften gjelder for alle 4 kveldene. Påmelding gjøres bare på første kveld. Eventuelle avmeldinger gjøres de øvrige kveldene.

Deltaker må være fyllt 16 år og være ferdig som speider i troppen. Det er en fordel at en har gjennomført Lederstart/ledersamtalen først.

  • Skomakerdiket på Fløien
  • Endre Helland, 908 83 633
  • Noe å sitte på, kopp, kniv og en ekstra genser, speiderskjerf
  • Klær etter forholdene
  • 750
  • Mandag, 2. november
  • Mandag, 26. oktober
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Fritid-sport AS